PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch khai giảng năm học 2015 - 2016 01/9/2015 [HyperLink19]
2 Kế hoạch tổ chức tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học 2015 - 2016 16/8/2015 [HyperLink19]
3 Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2014-2019 tầm nhìn 2024 01/10/2014 [HyperLink19]
4 V/v Báo cáo tình hình cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014 13/02/2014 [HyperLink19]
5 V/v Báo cáo phân công chuyên môn năm học 2013 - 2014 13/02/2014 [HyperLink19]
6 V/v Báo cáo số lượng đội ngũ CBQL, GV, NV năm học 2013 - 2014 13/02/2014 [HyperLink19]
7 V/v Phân công chuyên môn năm học 2014 - 2015 13/02/2014 [HyperLink19]
8 Danh sách giáo viên tham gia hội giảng huyện môn Tiếng Anh 25/12/2013 [HyperLink19]
9 Báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2013 dự thảo công tác tháng 01 năm 2014 25/12/2013 [HyperLink19]
10 Danh sách học sinh dự thi Casio năm học 2013 - 2014 10/12/2013 [HyperLink19]
11 Báo cáo đón đoàn Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 21/11/2013 [HyperLink19]
12 Kết quả công tác giáo dục và công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2012 - 2013 08/11/2013 [HyperLink19]
13 Danh sách học sinh dự thi HSG khối 9 năm học 2013 - 2014 02/11/2013 [HyperLink19]
14 Tờ trình v/v đề nghị kiểm tra đánh công nhận trường THCS Đồng Tâm đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa năm 2013 28/10/2013 [HyperLink19]
15 Bản đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2013 28/10/2013 [HyperLink19]
16 Báo cáo kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa 28/10/2013 [HyperLink19]
17 Báo cáo về công tác dạy thêm, học thêm năm học 2013 - 2014 22/10/2013 [HyperLink19]
18 Biên bản bình xét nâng lương thường xuyên và nâng vượt khung cho CBCC quý 4 năm 2013 11/10/2013 [HyperLink19]
19 Tờ trình v/v nâng lương thường xuyên và nâng vượt khung cho CBCC quý 4 năm 2013 11/10/2013 [HyperLink19]
20 Hợp đồng lao động Phương 25/6/2013 [HyperLink19]
12