PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
149 Tham dự hội thảo CNTT - Dự án phòng học máy tính hy vọng 2017 29/01/2018 [HyperLink19]
148 V/v xây dựng ngân hàng đề kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 29/01/2018 [HyperLink19]
147 Thông báo v/v thanh tra công tác quản lý đầu năm học 2017-2018 29/01/2018 [HyperLink19]
146 V/v tổ chức cuộc thi KH-KT dành cho học sinh trung học và thi đồ dùng dạy hcoj tự làm dành cho giáo viên THCS cấp huyện năm học 2017-2018 29/01/2018 [HyperLink19]
145 V/v hướng dẫn thực hiện duyệt và Upload thông tin quản lý giáo dục EMIS đầu năm 29/01/2018 [HyperLink19]
144 V/v hướng dẫn công tác HSSV, GDTC, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2017-2018 29/01/2018 [HyperLink19]
143 V/v tổ chức dạy, học và thi cấp chứng chỉ nghề PT (2017-2018) 29/01/2018 [HyperLink19]
142 Kế hoạch truyền thông về chăm sóc mắt học đường đợt 2 năm 2017 29/01/2018 [HyperLink19]
141 Kế hoạch khám sàng lọc tật khúc xạ và các bệnh về mắt cho học sinh đợt 2 năm 2017 29/01/2018 [HyperLink19]
140 V/v báo cáo thực trạng đội ngũ và cán bộ quản lý giáo dục 29/01/2018 [HyperLink19]
139 V/v báo cáo thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 29/01/2018 [HyperLink19]
138 V/v hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2017-2018 29/01/2018 [HyperLink19]
137 V/v báo cáo đầu năm học 2017-2018 phục vụ công tác thanh tra 29/01/2018 [HyperLink19]
136 V/v thanh tra đầu năm học 2017 - 2018 29/01/2018 [HyperLink19]
135 Kế hoạch xây dựng mô hình, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến "trường học an toàn về ANTT' 29/01/2018 [HyperLink19]
134 Phân công nhiệm vụ BCĐ xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến "trường học an toàn về ANTT" 29/01/2018 [HyperLink19]
133 Quyết định thành lập BCĐ xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến "trường học an toàn về an ninh trật tự" 29/01/2018 [HyperLink19]
132 V/v xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 29/01/2018 [HyperLink19]
131 Kế hoạch thực hiện định kỳ, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trongcacs cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn 29/01/2018 [HyperLink19]
130 Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai 2017 29/01/2018 [HyperLink19]
12345678910...