PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sach thu vien va thiet bi giao duc 18 117000
2 Thiet bi giao duc 26 451000
3 Khoa hoc giao duc 26 524000
4 Day va hoc ngay nay 28 560000
5 Văn học tuổi trẻ 34 378000
6 Sách tra cứu 35 4941000
7 Tap chi giao duc 50 1022000
8 Thế giới mới 50 686000
9 The gioi trong ta 52 830000
10 Truyện 53 742500
11 Vật lí tuổi trẻ 61 800000
12 Toan hoc tuoi tre 101 1129500
13 Sách Hồ Chí Minh 109 2471350
14 Sách pháp luật 147 6469155
15 Sách đạo đức 162 2820400
16 Toán tuổi thơ 250 2120000
17 Sách tham khảo dùng chung 323 13855392
18 Sách nghiệp vụ 542 10176600
19 Sách giáo khoa 562 4277500
20 Sách tham khảo 907 16861600
 
TỔNG
3536
71232997