PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sach thu vien va thiet bi giao duc 18 117000
2 Khoa hoc giao duc 25 490000
3 Thiet bi giao duc 26 451000
4 Day va hoc ngay nay 27 540000
5 Văn học tuổi trẻ 33 368000
6 Sách tra cứu 35 4941000
7 Tap chi giao duc 48 972000
8 Vật lí tuổi trẻ 49 560000
9 Thế giới mới 50 686000
10 The gioi trong ta 52 830000
11 Truyện 53 742500
12 Toan hoc tuoi tre 96 1054500
13 Sách Hồ Chí Minh 109 2471350
14 Sách pháp luật 141 6361155
15 Sách đạo đức 162 2820400
16 Toán tuổi thơ 230 2020000
17 Sách tham khảo dùng chung 317 10255392
18 Sách nghiệp vụ 542 10176600
19 Sách giáo khoa 562 4277500
20 Sách tham khảo 903 16487600
 
TỔNG
3478
66621997