PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sach thu vien va thiet bi giao duc 18 117000
2 Khoa hoc giao duc 31 746000
3 Thiet bi giao duc 34 683000
4 Sách tra cứu 35 4941000
5 Day va hoc ngay nay 38 776000
6 Văn học tuổi trẻ 45 492000
7 Thế giới mới 50 686000
8 The gioi trong ta 52 830000
9 Truyện 53 742500
10 Vật lí tuổi trẻ 69 960000
11 Tap chi giao duc 69 1497000
12 Sách Hồ Chí Minh 109 2471350
13 Toan hoc tuoi tre 131 1579500
14 Sách pháp luật 149 6505155
15 Sách đạo đức 162 2820400
16 Toán tuổi thơ 270 2520000
17 Sách tham khảo dùng chung 342 14083392
18 Sách nghiệp vụ 542 10176600
19 Sách giáo khoa 562 4277500
20 Sách tham khảo 910 16936600
 
TỔNG
3671
73840997