PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:15:45 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:13:42 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai22:08:28 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai22:04:37 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai22:04:23 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=554
6Khách vãng lai21:43:01 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai21:38:35 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai21:36:42 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
9Khách vãng lai21:29:12 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9302
10Khách vãng lai21:13:42 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
11Khách vãng lai21:11:37 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
12Khách vãng lai21:09:58 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
13Khách vãng lai21:00:34 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/default.aspx
14Khách vãng lai20:56:14 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
15Khách vãng lai20:54:43 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
16Khách vãng lai20:54:36 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai20:54:26 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
18Khách vãng lai20:38:25 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=568
19Khách vãng lai20:36:06 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9240
20Khách vãng lai19:58:17 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19513
21Khách vãng lai19:34:16 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
22Khách vãng lai19:22:59 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/dialog/main.css
23Khách vãng lai19:22:58 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
24Khách vãng lai19:22:56 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
25Khách vãng lai19:22:54 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/dialog/main.js
26Khách vãng lai18:54:00 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=563
27Khách vãng lai18:30:20 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=559
28Khách vãng lai18:18:45 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
29Khách vãng lai18:16:52 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
30Khách vãng lai18:12:49 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=563
31Khách vãng lai17:31:59 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
32Khách vãng lai17:18:06 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=558
33Khách vãng lai17:12:38 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
34Khách vãng lai17:08:24 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai16:26:37 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=557
36Khách vãng lai16:20:39 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai15:48:16 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
38Khách vãng lai15:28:29 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
39Khách vãng lai15:27:34 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
40Khách vãng lai15:19:20 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
41Khách vãng lai15:14:14 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
42Khách vãng lai15:13:31 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
43Khách vãng lai14:48:42 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai14:48:12 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8767
45Khách vãng lai14:41:29 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai14:16:31 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
47Khách vãng lai14:05:21 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
48Khách vãng lai14:02:20 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai13:13:31 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai11:32:23 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
51Khách vãng lai11:06:30 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai10:39:19 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx?id=563
53Khách vãng lai10:05:20 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=551
54Khách vãng lai09:53:54 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=555
55Khách vãng lai09:43:18 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
56Khách vãng lai09:38:02 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
57Khách vãng lai09:37:30 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
58Khách vãng lai09:34:03 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
59Khách vãng lai09:14:51 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx?id=504
60Khách vãng lai09:12:51 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=555
61Khách vãng lai09:01:56 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/login.aspx
62Khách vãng lai08:50:13 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai08:21:26 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
64Khách vãng lai07:32:19 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai07:15:04 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/font-awesome/css/xem_trang_tin.aspx?id=556
66Khách vãng lai07:00:09 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai06:49:31 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=568
68Khách vãng lai06:22:55 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
69Khách vãng lai06:07:51 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
70Khách vãng lai05:48:09 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
71Khách vãng lai05:47:59 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
72Khách vãng lai05:47:42 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
73Khách vãng lai05:20:34 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=553
74Khách vãng lai04:20:40 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
75Khách vãng lai03:54:39 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong_xep_loai.aspx
76Khách vãng lai03:49:29 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19541
77Khách vãng lai02:43:51 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai01:57:02 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-00555
79Khách vãng lai01:33:20 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Khách vãng lai01:30:09 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
81Khách vãng lai01:30:09 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
82Khách vãng lai00:55:59 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=547
83Khách vãng lai00:51:40 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
84Khách vãng lai00:44:27 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
85Khách vãng lai00:43:09 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
86Khách vãng lai00:42:11 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
87Khách vãng lai00:37:34 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=566
88Khách vãng lai00:36:29 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/css/login.aspx
89Khách vãng lai00:33:52 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
90Khách vãng lai00:10:22 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
91Khách vãng lai00:09:25 http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=560
16 1 2019