PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2023
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai19:31:20
2Khách vãng lai18:46:59
3Khách vãng lai18:30:39
4Khách vãng lai18:25:06
5Khách vãng lai17:41:11
6Khách vãng lai16:44:27
7Khách vãng lai12:17:17
8Khách vãng lai12:15:32
9Khách vãng lai11:28:45
10Khách vãng lai11:27:09
11Khách vãng lai11:26:48
12Khách vãng lai11:03:02
13Khách vãng lai09:24:55
14Khách vãng lai08:34:03
15Khách vãng lai08:12:08
16Khách vãng lai08:04:59
17Khách vãng lai07:41:31
18Khách vãng lai06:21:23
19Khách vãng lai06:03:38
20Khách vãng lai05:32:16
21Khách vãng lai05:04:23
22Khách vãng lai04:15:15
23Khách vãng lai02:47:21
24Khách vãng lai00:48:19
29 5 2023