PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Vũ Trâm Anh
   Sinh ngày: 29/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đội 7 - Giâm Me - Đồng Tâm
   Thành tích:     Học sinh giỏi năm học 14-15
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Giang
   Sinh ngày: 02/05/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đội 8 - Tranh Xuyên - Đồng Tâm
   Thành tích:     Giải KK môn Tiếng anh cấp huyện.
   Năm học: 2017 - 2018
   Trịnh Thị Hạnh
   Sinh ngày: 09/09/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đội 4 - Giâm Me - Đồng Tâm
   Thành tích:     Học sinh giỏi năm học 14-15
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Vũ Trâm Anh
   Sinh ngày: 29/10/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đội 7 - Giâm Me - Đồng Tâm
   Thành tích:     Học sinh giỏi năm học 14-15
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Giang
   Sinh ngày: 02/05/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đội 8 - Tranh Xuyên - Đồng Tâm
   Thành tích:     Giải KK môn Tiếng anh cấp huyện.
   Năm học: 2016 - 2017
   Trịnh Thị Hạnh
   Sinh ngày: 09/09/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đội 4 - Giâm Me - Đồng Tâm
   Thành tích:     Học sinh giỏi năm học 14-15
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Thị Vân Anh
   Sinh ngày: 18/10/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đội 2 - Vé - Đồng Tâm - NG - HD
   Thành tích:     Học sinh giỏi năm học 14-15
   Năm học: 2016 - 2017
   Trịnh Thị Huế
   Sinh ngày: 08/10/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đội 2 - Vé - Đồng Tâm - NG - HD
   Thành tích:     Học sinh giỏi năm học 14-15; KK môn Văn cấp huyện.
   Năm học: 2016 - 2017
   Trịnh Thị Hường
   Sinh ngày: 07/10/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đội 2 - Vé - Đồng Tâm - NG - HD
   Thành tích:     Học sinh giỏi năm học 14-15
   Năm học: 2016 - 2017
   Đinh Thị Thùy Linh
   Sinh ngày: 17/07/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đội 9 - Tranh Xuyên - Đồng Tâm - NG - HD
   Thành tích:     HSG KK môn Văn cấp huyện năm 14-15.
   Năm học: 2016 - 2017
12345